EBSCO DISCOVERY SERVICE brána do sveta databáz Ústrednej knižnice

Knižnica ponúka skúšobný prístup do databázy The Biomedical Life & Sciences Collection.   Zbierka obsahuje vyše 1 500 vedeckých online-rozhovorov, obsahujúcich najnovšie poznatky vývoja a výskumu od popredných odborníkov.Logo knižniceKlemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Riaditeľka – tel/fax: +421 2 5292 1733
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

Knižnica je otvorená denne (Pondelok až Piatok od 8.00 do 19.00)


Spoje: 28, 50, 70, 78, 95, 133 bus_checkmark (Zastávka Malá Scéna)
Prehľad spojov na imhd.sk

Presné umiestnenie knižnice nájdete na tejto MAPE.

Stránka knižnice
qrcode-ukSAV

Katalóg knižnice
qrcode-katalog

Elektronické zdroje knižnice
qrcode-EIZ

Katalóg knižníc SAV – ARL
qrcode-ARLcat

Vzdialený prístup – HAN (vyžaduje heslo)
qrcode-HAN

Rýchly prístup k službám

Databázy

Vzdialený prístup
1. Vstup do HAN
2. A až Z list HAN
E-book on demand / Elektronická kniha na objednávku
1. Vstup pre službu EOD
2. Vyhľadávanie v EOD
3. Návod PROJEKT EOD - Čitateľ
NISPEZ
NISPEZ - o projekte
Všeobecné zmluvné podmienky
SCIENTIA.SK
Vyhľadávací portal - vstup
NAVIGA
O projekte
+ Návod na prácu s Navigou

Formuláre

Vzdialený prístup
REGISTRÁCIA pre vytvorenie prístupu do HAN
Spýtajte sa knižnice
Formulár pre Vaše dotazy
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) / Medzinárodná MVS
Formulár pre knihy

Formulár pre xerokópie článkov
Vaše návrhy na zakúpenie dokumentu do knižnice
Formulár
Žiadosť o vypracovanie rešerše z elektronických informačných zdrojov
Formulár

Dokumenty

1. Knižničný poriadok Ústrednej knižnice SAV
2. Dodatok č. 1 ku Knižničnému poriadku (01/2014)
3. Knižničný poriadok (KP) v PDF
4. Cenník služieb Ústrednej knižnice SAV
Informačný bulletin ÚKSAV
Zoznamy prírastkov do fondu knižnice
Výročné správy ÚK SAV
Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied.
1. Zriaďovacia listina
2. Dodatok k Zriaďovacej listine
Organizačný poriadok ÚK SAV
Splnomocnenie
Zásady MVS
Dokumenty k semináru Open Access
Zverejňovanie dokumentov
v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Profil verejného obstarávateľa
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní