Hlavná stránka

Uživateľské meno (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)

Rozšírené vyhľadávanie | Prehľad online časopisov a e-kníh

OZNAMY

Udalosť (kalendár + prehľad všetkých udalostí)
18.06.2018 - 09.07.2018
Oznam o zatvorení knižnice

Knižnica bude v dňoch 2. – 6.7.2018 zatvorená a jej služby budú opäť dostupné až 9.7.2018.

1 2

Udalosť (kalendár + prehľad všetkých udalostí)
18.06.2018 - 01.09.2018
Zmena otváracích hodín júl-august

Knižnica bude v mesiacoch júl-august otvorená v čase od 9:00 do 17:00.

15.06.2018 - 31.12.2018
Nový citačný index Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Rozšírenie Web of Science Core Collection o citačný index ESCI bolo vyvolané potrebou pružnejšej reakcie na rýchly vývoj vo vede a technike, súvisiaci so vznikom nových netradičných vedných disciplín ako aj požiadavkou po výraznejšom zastúpení mimo amerického regiónu. ESCI zachytáva vedecké poznanie, ktoré pre zdĺhavý a komplikovaný proces odborného hodnotenia časopisov pre zaradenie do tradičných citačných indexov SCIE, SSCI a  AHCI tieto indexy nezachytávajú.

Výber časopisov do ESCI je posudzovaný tímom odborníkov spoločnosti Clarivate Analytics. Cieľom je  vybrať tie najkvalitnejšie časopisy, spĺňajúce prísne kritéria odbornej kvality, s potenciálne vysokým ohlasom a  predpokladom zaujatia vedeckej komunity, ktoré predstavujú prienik do nových medziodborových vedných odborov a oblastí. Časopisy musia  spĺňať prísne kritéria – časopis musí byť svojim obsahom vedecký, recenzovaný, dostupný aj v elektronickej forme. Tri základné údaje ako titul, kľúčové slová a abstrakt musia byť v anglickom jazyku. Indexuje sa celý obsah, vrátane všetkých autorov, citácií pre maximálnu využiteľnosť pre bibliometrické analýzy. Výnimkou je tá skutočnosť, že časopisom indexovaným v ESCI sa neuvádza Impact factor, nakoľko tieto časopisy nie sú indexované v Journal Citations Reports. Dodržiavanie prísnych kritérií sa každoročne sleduje a pri ich nedodržaní môžu byť časopisy z ESCI vyradené. Zároveň slúži ako akýsi záchytný štít pre časopisy, ktoré prestali spĺňať prísne kritéria citačných indexov SCIE, SSCI,  AHCI a sú preradené do ESCI, pričom po ich opätovnom splnení môžu byť opäť za dva roka preradené späť. ESCI teda slúži ako akási vstupná brána do vyšších citačných indexov.

09.04.2018 - 31.12.2018
Nová databáza: Gale Cengage

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage.
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

15.03.2018 - 30.06.2018
Voľne dostupné e-zdroje.

Albertina icome Bratislava, dodávateľ elektronických informačných zdrojov pre výskum, prax a štúdium, voľne sprístupnil:

–  do 31. 3. 2018 virtuálne číslo Allied Social Sciences Association Annual Meeting časopisu Journal of the European Economic Association

–  do 31. 3. 2018 virtuálne číslo International Trade časopisu The Review of Economic Studies

–  do 30. 4. 2018 začínajúce Oxford Research Encyclopedias: Business and Management a Economics and Finance

do 30. 6. 2018 články z časopisu The World Bank Economic Review

Všetky uvedené informačné zdroje sú dostupné cez www.aib.sk/podpora/nastroje/1795-e-zdroje-ekonomicke-vedy.

05.02.2018 - 31.01.2019
Nová databáza: ARCANUM Digitheca

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť