Hlavná stránka

Uživateľské meno (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)

Rozšírené vyhľadávanie | Prehľad online časopisov a e-kníh

OZNAMY

Udalosť (kalendár + prehľad všetkých udalostí)
18.10.2018 - 19.10.2018
Obmedzenie prevádzky
Ústredná knižnica SAV, Bratislava

Obmedzenie prevádzky z dôvodu konania konferencie „Mladá filozofia“ bude študovňa ÚK SAV na Klemensovej 19 v dňoch 18. – 19. októbra 2018 zatvorená.

26.09.2018 - 31.10.2018
Obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom

Využite bezplatné, časovo obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom od spoločnosti abib, s.r.o. Bratislava.

Od 1. októbra 2018 do  30. októbra 2018 bude sprístupnená databáza vydavateľstva Bloomsbury Collection (EBA).

Od 1. októbra 2018 do  30. novembra 2018 budú sprístupnené databázy World Biographical Information System Online (WBIS) a databáza  Algemeines Kunstlerlexikon.

15.06.2018 - 31.12.2018
Nový citačný index Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Rozšírenie Web of Science Core Collection o citačný index ESCI bolo vyvolané potrebou pružnejšej reakcie na rýchly vývoj vo vede a technike, súvisiaci so vznikom nových netradičných vedných disciplín ako aj požiadavkou po výraznejšom zastúpení mimo amerického regiónu. ESCI zachytáva vedecké poznanie, ktoré pre zdĺhavý a komplikovaný proces odborného hodnotenia časopisov pre zaradenie do tradičných citačných indexov SCIE, SSCI a  AHCI tieto indexy nezachytávajú.

09.04.2018 - 31.12.2018
Nová databáza: Gale

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE .
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

05.02.2018 - 31.01.2019
Nová databáza: ARCANUM Digitheca

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť