Hlavná stránka

Uživateľské meno (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)

Rozšírené vyhľadávanie | Prehľad online časopisov a e-kníh

OZNAMY

Udalosť (kalendár + prehľad všetkých udalostí)
02.07.2018 - 01.09.2018
Zmena otváracích hodín júl-august

Knižnica bude v mesiacoch júl-august otvorená v čase od 9:00 do 17:00.

Udalosť (kalendár + prehľad všetkých udalostí)
19.07.2018
Oznam o konaní volieb členov Správnej rady ÚK SAV

Vedecká rada ÚK SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov Správnej rady ÚK SAV, verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

15.06.2018 - 31.12.2018
Nový citačný index Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Rozšírenie Web of Science Core Collection o citačný index ESCI bolo vyvolané potrebou pružnejšej reakcie na rýchly vývoj vo vede a technike, súvisiaci so vznikom nových netradičných vedných disciplín ako aj požiadavkou po výraznejšom zastúpení mimo amerického regiónu. ESCI zachytáva vedecké poznanie, ktoré pre zdĺhavý a komplikovaný proces odborného hodnotenia časopisov pre zaradenie do tradičných citačných indexov SCIE, SSCI a  AHCI tieto indexy nezachytávajú.

09.04.2018 - 31.12.2018
Nová databáza: Gale Cengage

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage.
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

05.02.2018 - 31.01.2019
Nová databáza: ARCANUM Digitheca

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť