Rozšírené vyhľadávanie | A-to-Z prehľad databáz, online časopisov a e-kníh (EBSCO)

Dňa 2.4.2015 bude knižnica a študovňa otvorená do 12:00

Vážení používatelia, ÚK SAV, od 1. januára 2015, sprístupňuje databázu Psychology & Behavioral Sciences Collection. Prístup je zabezpečený cez platformu EBSCOhost: http://search.ebscohost.com/.

Od 1.11.2014 máme v knižnici Slovenskej akadémie vied dostupnú novú abstraktovú databázu: RILM je komplexná abstraktová databáza publikácií o hudbe z celého sveta, je nepostrádateľným nástrojom pre vedcov, študentov, knihovníkov, umelcov, učiteľov a milovníkov hudby. RILM obsahuje viac ako 620.000 záznamov; viac ako 30.000 nových záznamov pribúda každý rok a zahŕňa všetky typy dokumentov : články, knihy, bibliografie, katalógy, dizertácie, súborné diela umelcov, vizuálne obrázky a symboly používané v umeleckých dielach, kritické komentáre na dokončené diela, etnografické záznamy, zborníky, elektronické zdroje, recenzie a i.  Info VstupLogo knižnice

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Spojovateľka - tel/fax: +421 2 5292 1733
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

Knižnica je otvorená denne (Pondelok až Piatok od 8.00 do 19.00)

Kde nás nájdete

Spoje: 28, 50, 70, 78, 95, 133 bus_checkmark (Zastávka Malá Scéna)
Prehľad spojov na imhd.sk

Presné umiestnenie knižnice nájdete na tejto MAPE.

Stránka knižnice
qrcode-ukSAV
Katalóg knižnice
qrcode-katalog
Elektronické zdroje knižnice
qrcode-EIZ
Katalóg knižníc SAV - ARL
qrcode-ARLcat

Vzdialený prístup - HAN (vyžaduje heslo)
qrcode-HAN
SUMMON

HAN  Vzdialený prístup Ústrednej knižnice SAV. Prístup k elektronickým informačným zdrojom z pohodlia vášho domova.
Návod: Prístup do HAN

Vstup A-Z list databáz Registrácia

MVS  MVS | MMVS – Medziknižničná výpožičná služba a Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba.
Podrobný popis služby
Pravidlá MVS

K zadaniu požiadavky slúžia formuláre:

Kniha Xerokópia

SCIE  Scientia.sk
+ Návod: Scientia.sk – video návod základná orientácia v tomto vyhľadávacom nástroji.
Scientia.sk – ako na registráciu jednoduchá a bezplatná registrácia.

Vstup Nájsť e-časopis Popis

SSK-2  Spýtajte sa knižnice – podpora pre čitateľov a užívateľov služieb knižnice, reakcie na dotazy, zbieranie námetov, podnetov -> to všetko zahŕňa táto služba.

Napíšte nám

books-icon  Vypracovanie rešerše z elektronických informačných zdrojov – služba poskytovaná čitateľom s platným čitateľským preukazom.

Formulár

KDF-2  Vaše návrhy na zakúpenie dokumentu do knižnice  – prieskum, o aký druh odbornej literatúry by ste mali záujem.

Formulár

NISP  NISPEZ

– Národný informačný projekt podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.

NISPEZ – o projekte
Všeobecné zmluvné podmienky

O projekte

KDF-2  NAVIGA 

Národný projekt Slovenskej národnej knižnice.
–  Návod na prácu s Navigou

O projekte Prihlásenie