Hlavná stránka

Uživateľské meno (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)
 
Nová služba – predregistrácia

Rozšírené vyhľadávanie | Prehľad online časopisov a e-kníh

Knižnica bude znovu otvorená v obmedzenom režime

Milí čitatelia,

od pondelka 18.5. 2020 budeme opäť poskytovať služby v obmedzenom režime. Otvorené budeme mať od 9:00 do 16:00 a umožnené bude požičiavanie a vracanie kníh. Študovňa a využívanie internetu nebude prístupné do odvolania z bezpečnostných dôvodov.

Žiadanky, ktoré boli zaslané počas doby zatvorenia knižnice budú pripravené na vyzdvihnutie. Nové žiadanky budeme vybavovať približne do 24 hodín. Je možné si overiť či sú knihy už pripravené telefonicky.

Ústredná knižnica SAV služby naďalej poskytuje

Ústredná knižnica SAV aktuálne neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ knižnice. Zamestnanci SAV ale môžu naďalej využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda mimo IP adries SAV) elektronické  knižnično-informačné služby. Ide o nasledovné služby: http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/blog/ustredna-kniznica-sav-sluzby-nadalej-poskytuje/

Trial: JoVE Education

V dobe, kedy mnoho akademických inštitúcií po celom svete je zavretých, vydavateľstvo recenzovaného Journal of Visualized Experiments ponúka možnosť prístupu k videám na podporu dištančného vzdelávania.
JoVE Education slúži na výučbu laboratórnych základov v prírodných a behaviorálnych vedách, ale aj inžinierskych odboroch. Zastúpené sú napr. psychológia, biológia, environmentálne vedy, chémia a fyzika.
Prístup k JoVE Education je nastavený na základe overenia IP adries SAV do 15. 6. 2020. Video kolekcia je dostupná na https://www.jove.com/science-education-library.

Databáza ACCUCOMS

Ústredná knižnica SAV v boji s pandémiou COVID-19 ponúka ďalšie voľné online prístupy k vedeckej literatúre

Vydavateľská spoločnosť Accucoms úzko spolupracuje s niekoľkými vydavateľmi, ktorí podpísali spoločnú iniciatívu s názvom Wellcome Trust-coordinated Initiative. Jej cieľom je pomoc v boji s pandémiou COVID-19 umožnením voľného prístupu k svojmu vedeckému obsahu k danej téme.

Zoznam voľne dostupných informačných zdrojov je možné nájsť tu: https://accucoms.com/covid-19-resources/

Máte už svoj ORCID identifikátor? Ako sú na tom vaše autorské profily vo WOS a SCOPUS?

V čase, kedy sa vedecký pracovník nemôže naplno venovať experimentom, sa predpokladá, že  viac analyzuje, syntetizuje, číta a píše. Publikačná činnosť je zásadným, pre mnohé odbory jediným výsledkom vedeckej práce. Jej vplyv kvantitatívne meriame citáciami a rôznymi metrikami, ktorých vzorce obsahujú takmer vždy dve základné premenné, a to je počet prác a počet citácií.  Preto je veľmi dôležité, aby každá práca bola skutočne priradená k tomu správnemu autorovi a každá citácia k správnej práci. Znie to jednoducho, ale v robustných scientometrických (citačných) databázach to nie je také jednoduché kvôli menovcom, rôznym formám zápisu mena, kvôli pre nás typickej diakritike, ktorú tieto systémy nevedia spracovať, či prostej skutočnosti, že manželka – manžel po svadbe príjme meno svojho partnera.

Link: kliknite tu

Sprístupnenie databáz vydavateľstva Gale cez heslo.

Vydavateľstvo GALE sa rozhodlo, že v čase obmedzední spôsobených koronavírusom, sprístupní svoje databázy.
Okrem databáz prístupných na základe licencie ( AcademicOneFile, GeneralOneFile a Infotrac Custom Journal) je momentálne možné využiť skúšobný prístup do databázy GALE Reference Complete
Prístup funguje cez tento link: www.galepages.com/libsas
a heslo: Slovakia
V databázach nájdete i aktuálne informácie zo svetových novín o súčastnej situácii, napríklad v Financial Times, New York Times alebo v časopisoch ako The Economist… 

Link: https://cengage.zoom.us/j/821753092

Vyjadrenie vydavateľstva nájdete po kliknutí sem

Nová databáza: CEEOL

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

TRIAL: GIDEON Informatics, Inc.

Ústredná knižnica SAV v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou BDM CEE Electronic Sources ponúka aktuálne skúšobný prístup do databázy GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network).

Viac informácii

Zdrojové centrum Covid-19 od Gale Cengage

Dovoľte nám, aby sme Vás upozornili na ponuku vydavateľstva Gale Cengage, ktorý sa rozhodol podporiť virtuálnu výuku a vytvoril pre Vás zdrojové centrum COVID-19. Môžete okamžite začať používať a zdieľať zdarma:

·         Interdisciplinárne zdroje prispôsobené učebným plánom na podporu online vzdelávania pre školy

·         Materiály, ktoré vám pomôžu optimalizovať Vaše existujúce zdroje

·         Elektronické knihy pre profesionálny rozvoj, ktoré pomáhajú pri prechode na virtuálne vzdelávanie a podporujú ho

·         Dôveryhodné informačné zdroje od GALE o témach týkajúcich sa zdravia a globálnych otázok

Link na stránku.