Author: admin

Nová služba: Predregistrácia

Ak nie ste používateľom ÚK SAV môžete sa pred prvou osobnou návštevou predregistrovať. Povyplnení formulára Vám do 24 hodín (v prac. dni) príde spätný mail s dočasnými prihlasovacími údajmi, ktoré budú platné 10 pracovných dní....

Skúšobný prístup EBSCO

Termín: Od novembra 2018 do konca roku 2019. Skúšobný prístup: k databázam: * Academic Search Complete * Business Source Premier * Central & Eastern European Academic Source * Humanities International Complete * MEDLINE with...

Ako sa zorientovať v HAN (vzdialený prístup)?

Od decembra 2015 má Ústredná knižnica SAV dostupný nový systém na vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom. Ako sa ale v tomto novom rozhraní orientovať? Je to pomerne jednoduché: Rozhranie je usporiadané do prehľadného...

Katalóg: Rozšírené vyhľadávanie

Pokiaľ by nám základné „googlovské“ vyhľadávanie nestačilo, môžeme vyskúšať Rozšírené vyhľadávanie. Prioritnou prednosťou tohto vyhľadávania je zadávanie viac než jedného výrazu pre vyhľadávanie a taktiež možnosť kombinácie vyhľadávacích kritérií a metód. Prepneme sa do...

Katalóg: Prezeranie cez indexy

Klasické i rozšírené vyhľadávanie sme si už ukázali, čo takto skúsiť Prezeranie cez indexy? Asi najväčšou výsadou je možnosť vyhľadania Titulov časopisov podľa Názvu časopisu. V rámci katalógu (úvodná stránka) sa prepneme na záložku...

Výpožičné služby

ÚK SAV poskytuje výpožičné služby v súlade s Knižničným poriadkom a zriaďovacou listinou ÚK SAV. Výpožičné služby patria medzi základné knižnično-informačné služby a poskytujú sa registrovaným používateľom formou absenčných a prezenčných výpožičiek po predložení...

Študovne

Pondelok – Piatok od 8.00 hod. do 19.00 hod. Študovňa ÚK SAV poskytuje tieto služby: [logo-carousel id=studovna] • prezenčné výpožičky z príručnej knižnice formou voľného výberu • poradenské informácie a referenčné služby • skenovacie...

Konzultačné a rešeršné služby

V priestoroch požičovne a študovne ÚK SAV je stála konzultačná služba, ktorá podáva čitateľom a návštevníkom knižnice informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch. Poradí: • pri orientácii a vyhľadávaní v katalógoch knižnice...

MVS, MMVS (medziknižničné výpožičné služby)

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná MVS (MMVS) Kontakt na službu: knizmmvs@savba.sk Tel.: +421 2 5292 7384 Žiadanka na MVS: Elektronický formulár na webovej stránke knižnice (pre knihy a pre xerokópie článkov) alebo predpísané...