Katalóg: Prezeranie cez indexy

Klasické i rozšírené vyhľadávanie sme si už ukázali, čo takto skúsiť Prezeranie cez indexy?

Asi najväčšou výsadou je možnosť vyhľadania Titulov časopisov podľa Názvu časopisu.

  1. V rámci katalógu (úvodná stránka) sa prepneme na záložku Prezeranie cez indexy.

2015-09-04_10-35-27

2. Vyberieme kritérium výberu a spôsob.

2015-09-04_11-58-02 2015-09-04_11-59-48

Asi najčastejším kritériom bude Autor, Názov, Názov časopisu, prípadne Predmet.

3. Skúsime hľadať časopis cez „Názov časopisu“. /Slovenské pohľady/

 

2015-09-04_11-59-07

Zvolili sme si teda „Názov časopisu“ a obsahuje. Môžeme zadať slovo alebo len časť slova ale potom použiť aj zástupné znaky.
Použitý zástupný znak * znamená, že ním nahrádzame chýbajúce znaky (pre nahradenie jediného znaku používame znak „?„) výrazu, ktorý hľadáme. Keby sme napríklad v tomto prípade uvedených zástupný znak neuviedli, dopadlo by to asi takto:

2015-09-04_12-08-17

4. Keďže v bode 3 nám pre zadaný výraz vyšlo veľmi veľa výsledkov pri použití voľby „obsahuje“, zmeníme ju na „začína“. Hľadáme Slovenské pohľady, ktoré slovom „Slovenské“ začínajú. Eliminujeme tým výsledky, ktoré sa viažu na výrazy v strede názvu alebo jeho konci. Tu však pozor už zástupné znaky strácajú význam, preto nie sú ani funkčné a je potrebné napísať celé prvé slovo výrazu.

2015-09-04_12-23-28

Tým sme si v skratke ukázali ako hľadať cez indexy.