Nový katalóg Ústrednej knižnice SAV

Prvým septembrom 2015 vstupuje Ústredná knižnica SAV do nového rozhrania online katalógu. Ide o modernejšiu verziu predošlého katalógu Virtua, ktorá získala aj nový oficiálny názov – CHAMO.

Základné rysy nového katalógu:

  • modernejší dizajn
  • prehľadnosť a intuitívne rozhranie
  • filtre pre upresnenie vyhľadávania
  • trvalá rešerš (možno si ju uložiť natrvalo ako Môj zoznam)

Vstup do katalógu je skutočne veľmi intuitívny:

1. V hornej lište nájdete ikonu Prihlásenie.

2015-09-03_07-39-12

2. Zadáte užívateľské meno a heslo, ktoré získate registráciou v Ústrednej knižnici SAV.

2015-09-03_07-39-28

Samozrejme platí toto pravidlo:

ID používateľa (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)

3. Po prihlásení vyhľadáte želaný titul.

2015-09-03_07-40-21

4. Rozkliknete želaný titul.

2015-09-03_07-40-47

5. Prejdete na kartu Exempláre.

2015-09-03_07-41-00

6. Ak si želáte nájdený titul objednať, je potrebné si kliknúť na Žiadanka a potvrdiť svoj výber na stránke rekapitulácie žiadanky stlačením tlačidla Pokračovať.

2015-09-03_07-41-47

Tu sa celý proces objednávania končí. Samozrejme, ak chcete objednávať ďalšie tituly, opakujete body 3-6.