Ústredná knižnica SAV služby naďalej poskytuje

Ústredná knižnica SAV aktuálne neposkytuje analógové knižničné služby „kamennej“ knižnice. Zamestnanci SAV ale môžu naďalej využívať (a to aj mimo svojich pracovísk, teda mimo IP adries SAV) elektronické  knižnično-informačné služby. Ide o nasledovné služby: viac tu.

 

  • online licencované/platené elektronické informačné zdroje (vedecké databázy) http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/ sú po úroveň plného textu dostupné prostredníctvom vzdialeného prístupu (HAN) https://lnk.sk/FOT1, cez ktorý k nim môže štandardne pristupovať registrovaný používateľ ÚK SAV po zadaní prihlasovacích údajov

 

  • v tomto období ÚK SAV ruší pre zamestnancov SAV povinnosť registrácie za používateľa knižnice, stačí online registrácia zamestnancov SAV do systému HAN na vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov prostredníctvom formulára:  https://lnk.sk/afE1/ alebo zaslaním žiadosti s minimálnymi osobnými údajmi na: moncakova@savba.sk. Údaje musia byť dostatočné, aby bolo možné overiť, že žiadateľ je v SAV zamestnaný: titul, meno, priezvisko, pracovisko SAV a emailovú adresu. O spustení služby bude žiadateľ informovaný mailom

 

  • na získanie kópií článkov z časopisov,  ktoré nemá SAV predplatené,  online bezplatnú domácu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu.  V tomto období poskytne ÚK SAV všetkým zamestnancom SAV (nielen registrovaným používateľom knižnice) priamo (bez povinnosti potvrdiť objednávku ústavom alebo ústavnou knižnicou), a to cez formulár https://lnk.sk/aqLY/ alebo mailom priamo na: knizmmvs@savba.sk
  • donáška objednaných kníh pre zamestnancov SAV (žiadanka zadaná online) na vypožičanie z knižničného fondu ÚK SAV priamo na pracoviská SAV, služba nie je ale automatická, detaily je možné dohodnúť mailom na zuzana.ziakova@savba.sk. Vrátenie požičaných kníh sa v súčasnosti nedá realizovať, preto oneskorenie nepodlieha sankčným poplatkom

  • možnosť online podať návrh na zakúpenie dokumentu do fondu ÚK SAV cez formulár https://lnk.sk/etC9, primárne sa obstará e-book, resp. elektronická verzia dokumentu, o čom žiadateľa bude knižnica informovať

 

  • iné služby na podporu vedy (otázky evidencie publikačnej činnosti, prideľovanie DOI, prevádzka Inštitucionálneho repozitára SAV, poradenská činnosť) sú poskytované bez obmedzenia.

 

  • realizácia online odborných seminárov a školení.

 

Mgr. Michal Sliacky, riaditeľ ÚK SAV