Cenník služieb Ústrednej knižnice SAV

Registračný poplatok na 365 dní *2 €
Vydanie čipovej karty - knižničného pasu *6 €
Obnovenie platnosti identifikačnej karty na 365 dní *2 €
Poplatok za stratu alebo znehodnotenie identifikačnej karty *2 €
Poplatok pri prevzatí rezervovanej knihy *0,30 €
Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie kníh za každý deň a knihu *0,02 €
Poplatok za pokus o zmier *3 €
Poplatok za neoprávnené uskladnenie vecí v skrinkách *5 €
Náhrada strateného alebo poškodeného kľúča (zámky) *10 €
Náhrada dokumentu (manipulačný poplatok) *1 €
Poplatok za tlač dokumentudo 15 strán zadarmo
nad 15 strán za každú stranu *0,07 €
Poplatky za MMVS
Kniha *13,30 €
Fotokópie za každých začatých 5 strán *2 €