Monthly Archive: august 2013

American Physical Society

Full-textová databáza vydavateľstva American Physical Society. Zahŕňa obsah 12 renomovaných peer-reviewed časopisov vydávaných APS – zo všetkých oblastí fyzikálnych vied. Medzi najznámejšie patrí Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review a Reviews of Modern Physics.
Všetky série časopisu Physical …