Daily Archive: 15 februára, 2015

Web of Science CORE collection

multidisciplinárna bibliografická a citačná databáza, Ústredná knižnica poskytuje prístup k siedmym kolekciám. Obsahuje články z 12 000 časopisov a viac ako 160 000 konferenčných zborníkov. Bibliografické záznamy s abstraktmi sú prepojené na plné texty vydavateľov/prípadne k otvorenému full textu. Okrem

ChemPlusChem Online

Plnotextová databáza špecializovaného vedeckého časopisu so zameraním na chémiu a príbuzné disciplíny poskytovaná na platforme Wiley Online Library. Prístup je zabezpečený pre vydania od r. 2012. ChemPlusChem zahŕňa nástroj Early Career Series, ktorý poskytuje platformu pre publikovanie autorských článkov začínajúcich

EBRARY

Knižnica SAV umožňuje prístup do kolekcie ebrary Sociology & Anthropology – súbor odborných monografií z oblasti sociológie, antropológie a demografie od popredných vydavateľov, napr. Columbia University Press, LFB Scholarly Publishing alebo Oxford University Press.

Wiley Online Library

Platforma pre multidisciplinárnu kolekciu on-line elektronických zdrojov, ktoré pokrývajú všetky oblasti života, medicíny a prírodných vied, spoločenských vied a humanitných odborov. Wiley OL poskytuje integrovaný prístup k viac než 4 milión článkov z 1500 časopisov, viac ako 16 000 kníh

Web of Science

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect. Web of Science umožňuje rozsiahlu a …

SpringerLINK

Plné texty vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Springer International Publishing AG. V súčasnosti poskytuje prístup k viac ako 1000 časopisov. Retrospektíva siaha do roku 1997. Tituly zaradené do databázy SpringerLINK sú zamerané na technické, lekárske a obchodné odbory.

Scopus

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. Okrem plných textov časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, správach, encyklopédiách, slovníkoch a technických patentoch. Výber titulov do databáze Scopus

ScienceDirect

Databáza poskytuje prístup do plných textov časopisov a kníh renomovaného vydavateľstva Elsevier najmä z oblasti vied o živej a neživej prírode. Okrem týchto titulov vydavateľ sprístupňuje ako bonus plné texty vybraných časopisov od iných vydavateľov, tituly aj roky sprístupnenia určuje

Science Translational Medicine

Interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na aktuálne články, správy a komentáre z oblasti globálneho vedeckého výskumu v lekárskych vedách a biológii – spája medicínu, techniku a vedu na podporu ľudského zdravia. Prístup k plným textom časopiseckých článkov – archív časopisov (Issue

Science Signaling, Týždenný elektronický zdroj časopisu Science

Elektronický časopis s týždennou periodicitou je produktom AAAS a dostupný cez portál Science Magazine Online. Časopis vznikol v r.1998 pod názvom Science’s STKE. Od roku 2008 bol premenovaný na Science Signaling (ISSN: 1937-9145). Týždenník vychádza 51-krát do roka. Science Signaling

Science Magazine Online

Online plnotextová verzia časopisu Science – známeho globálneho týždenníka o vede. Od tohto vydavateľa máte k dispozícii ďalšie dva tituly: Science Signaling – top časopis o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii a Science Translational Medicine – interdisciplinárny časopis, ktorého cieľom

ProQuest Central

ProQuest Central je multiodborová databáza zahraničnej literatúry. Obsahovo pokrýva informácie z 60 odvetví, predovšetkým ide o informácie z oblasti obchodu, ekonómie, medicíny, prírodných, spoločenských a humanitných vied, techniky a umenia. Databáza ponúka prístup k viac ako 22 000 odborným časopisom,

Nature (online časopis)

Okrem online obsahu a online archívu renomovaného časopisu Nature (zal. 1869) vydavateľstvo Nature Publishing Group na tejto platforme sprístupňuje obsah ďalších dvoch publikácií Nature Research journals a Nature Reviews journals. Bonusom navyše sú online služby NatureJobs alebo prístup na vzdelávací

Knovel

Knovel je kolekcia dát určená inžinierom, vedecko-výskumným a akademickým pracovníkom so zameraním na prírodné a technické vedy. Vyhľadávanie je možné aj pomocou numerických hodnôt a parametrov, databáza ponúka množstvo interaktívnych nástrojov na analýzu grafov, rovníc a tabuliek (interaktívne grafy, prehliadač

Journal Citation Reports

Citačná databáza, ktorá poskytuje štatistické údaje na hodnotenie a kvalitatívne porovnávanie časopisov – kalkuláciu tzv. Impact Factoru časopisu (IF). Hodnotí takmer 10 000 periodík s retrospektívou od r. 1997. Štatistické dáta kalkuluje z viacerých pohľadov, ponúka kalkuláciu rýchlosti citácie, citácie

IOPScience

Online platforma vydavateľstva IOP Publishing – vydavateľstva Institute of Physics v Londýne. Poskytuje prístup k full textom periodík a elektronických kníh so zameraním na fyziku, medicínu a technické vedy. Súčasťou je Journals Archive.

GeoScienceWorld with Full Text

GeoScience World je spoločný projekt šiestich organizácií: American Association of Petroleum Geologists, American Geological Institute Geological Society of America, The Geological Society of London Society for Sedimentary Geology, Society of Exploration Geophysicists. Od roku 2001 sú sprístupňované úplné texty viac

EZB (Elektronische ZeitschriftenBibliothek)

Elektronische ZeitschriftenBibliothek je online katalóg vedeckých a odborných periodík z knižníc a akademických pracovísk najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Ak chcete zistiť, v akej knižnici sa nachádza Vami požadované periodikum, je to databáza pre vás. Katalóg EZB je v súčasnosti

Essential Science Indicators

Nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Thomson Reuters. Ideálny nástroj hodnotenia pre vedúcich akademických a vedeckých pracovníkov, vydavateľstvá, grantové agentúry a analytikov. Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny

EconLit with Full Text

EconLit with full text: plnotextová databáza ekonomickej literatúry, ktorá zahŕňa viac ako 600 ekonomických periodík, vrátane všetkých titulov American Economic Association. Partnerská databáza k databáze Business Source Premier.

DigiZeitschriften

Plnotextová databáza nemeckých akademických odborných periodík a časopiseckých článkov, servis pre vzdelávanie a výskum, poskytuje prístup do viac ako 200 nemeckých akademických periodík z 19 krajín sveta. Databáza poskytuje komplexné plnotextové spracovanie titulov periodík od začiatku ich vydania. Časová úroveň

Current Contents Connect

Prestížna polytematická bibliografická databáza. Obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty odborných časopisov, kníh, web stránok a množstva ďalších. V súčasnosti je k dispozícii s retrospektívou od roku 1990. Zaradenie titulu do databázy Current Contents Connect (CCC) je prestížna záležitosť a …

Britannica Online

Britannica Online je elektronickou verziou Encyclopaedia Britannica, založenou v roku  1768. Unikátny zdroj poskytuje presné, spoľahlivé a aktuálne  informácie.…