Britannica Online

Britannica Online je elektronickou verziou Encyclopaedia Britannica, založenou v roku  1768. Unikátny zdroj poskytuje presné, spoľahlivé a aktuálne  informácie.

WWW adresahttp://www.britannica.com/
Producent/VydavateľEncyclopaedia Britannica
Retrospektíva
ObsahBritannica Online obsahuje o.i. časopisecké články, obrázky a multimédiá/ videozáznamy, prístup do Britannica Concise Encyclopedia a Britannica Student Encyclopedia, personalizované prostredie pre prácu s poskytovanými informáciami, World Data Analyst - porovnávanie dát jednotlivých krajín sveta, Merriam Webster´s Dictionary, World Atlas a ďalšie služby..
Jazykanglický
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
Poznámky
ManuálPonuka HELP