ChemPlusChem Online

Plnotextová databáza špecializovaného vedeckého časopisu so zameraním na chémiu a príbuzné disciplíny poskytovaná na platforme Wiley Online Library. Prístup je zabezpečený pre vydania od r. 2012. ChemPlusChem zahŕňa nástroj Early Career Series, ktorý poskytuje platformu pre publikovanie autorských článkov začínajúcich vedeckých pracovníkov.

WWW adresahttp://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292192-6506
Producent/VydavateľJohn Wiley & Sons
Retrospektíva
ObsahChémia, fyzikálna chémia, biochémia, materiály a pod.
Jazyk anglický
Poznámky
Dostupnosť Všetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
ManuálEarly Career