Essential Science Indicators

Nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Thomson Reuters. Ideálny nástroj hodnotenia pre vedúcich akademických a vedeckých pracovníkov, vydavateľstvá, grantové agentúry a analytikov. Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny a inštitúcie podľa odborov, identifikovať potenciálnych partnerov a spolupracovníkov alebo štatisticky analyzovať publikácie zamestnancov.

WWW adresahttp://isiknowledge.com/
Producent/VydavateľClarivate
Retrospektívaod roku 1999
ObsahESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach. Tento produkt sleduje viac ako 8500 periodík.
Jazykanglický
PoznámkyAnalytický nástroj poskytujúci prostredie a scientometrické nástroje na hodnotenie vedeckej činnosti, vedcov, inštitúcií, krajín a časopisov.
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
ManuálManuál