GeoScienceWorld with Full Text

GeoScience World je spoločný projekt šiestich organizácií: American Association of Petroleum Geologists, American Geological Institute Geological Society of America, The Geological Society of London Society for Sedimentary Geology, Society of Exploration Geophysicists. Od roku 2001 sú sprístupňované úplné texty viac ako 40 časopiseckých titulov z geologických a príbuzných vied previazaných s databázou GeoRef.

WWW adresahttp://www.geoscienceworld.org
Producent/VydavateľGeoScience World
Retrospektíva
ObsahTematické oblasti:
areal geology, economic geology, engineering geology, environmental geology, extraterrestrial geology, geochemistry , geochronology, geomorphology, geophysics, hydrogeology, mineralogy, oceanography, paleontology, petrology, sedimentary petrology, soils, stratigraphy, structural geology
Jazyk anglický
Poznámky
Dostupnosť Všetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
Manuálvoľba Help
Manuál 2