Journal Citation Reports

Citačná databáza, ktorá poskytuje štatistické údaje na hodnotenie a kvalitatívne porovnávanie časopisov – kalkuláciu tzv. Impact Factoru časopisu (IF). Hodnotí takmer 10 000 periodík s retrospektívou od r. 1997. Štatistické dáta kalkuluje z viacerých pohľadov, ponúka kalkuláciu rýchlosti citácie, citácie jednotlivých článkov podľa odboru, časového vývoja ai.

WWW adresahttp://isiknowledge.com/
Producent/VydavateľClarivate
RetrospektívaRetrospektíva -> 2000-2009

Impact Factor časopisov pre roky 1993 - 1999 v PDF formáte
vstup cez intranet SAV
ObsahJCR Science Edition
JCR Social Sciences Edition
Jazykanglický
Poznámky
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
ManuálManuál