Science Signaling, Týždenný elektronický zdroj časopisu Science

Elektronický časopis s týždennou periodicitou je produktom AAAS a dostupný cez portál Science Magazine Online. Časopis vznikol v r.1998 pod názvom Science’s STKE. Od roku 2008 bol premenovaný na Science Signaling (ISSN: 1937-9145). Týždenník vychádza 51-krát do roka. Science Signaling predstavuje zdroj najaktuálnejších informácií z oblasti výskumu bunkovej signalizácie a regulačnej biológie

WWW adresahttp://www.sciencemag.org
Producent/VydavateľAAAS - American Association for the Advancements
RetrospektívaArchive od r.1999 po úroveň abstrakt
ObsahOriginal Articles/pôvodné odborné revidované neskrátené články, recenzie článkov, protokoly laboratórnych techník a dolńujúce materiály:algoritmy, programy a organizačné štruktúry.
Jazykanglický
Poznámky
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
ManuálTutoriál