Web of Science

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect. Web of Science umožňuje rozsiahlu a detailnú analýzu citácií dokumentov, inštitúcií a autorov. Vďaka prepojenosti a prepracovanosti dát poskytuje možnosť kalkulácie citácií z rôznych uhlov – napríklad z hľadiska jednotlivých odborov, vývoja v čase, geografickej lokácie a množstva ďalších.

WWW adresahttp://www.webofscience.com
Producent/VydavateľClarivate
Retrospektíva
ObsahWeb of Science integruje viaceré databázy, ÚK SAV má prístup do (viď. popis):

Web of Science Core Collection,

BIOSIS Citation Index,

Current Contents Conect,

KCI-Korean Journal Database,

MEDLINE,

SciELO Citation Index – predstavuje spojenie do širšieho globálneho prostredia.

Journal Citation reports – nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov (impact factor), ponúka zoznam najcitovanejších časopisov podľa vedných disciplín

Essential Science Indicators – analytický nástroj poskytujúci údaje na hodnotenie vedcov, inštitúcií, krajín a časopisov
Jazykanglický
PoznámkyPodrobnejší popis nájdete pri jednotlivých databázach.
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV:
Študovne ÚK SAV Klemensova 19,
ManuálTutoriály - Link
Metrika Impact Factor - Link
Návod na vyhľadávanie - Link

Doplnenie:

Prezentácia: Web of Science, Incites B&A

Přehled slovenských časopisů indexovaných v citačním indexu ESCI – SLOVAK_ESCI_Journals

Doplnkové informácie od spoločnosti Clarivate Analytics:

Pro více informací ke kritériím výběru do databáze Web of Science můžete navštívit webovou stránku https://clarivate.com/products/publisher-relations/, kde najdete odpovědi na proces výběru odborných časopisů, konferenčních sborníků, stejně jako odborných monografií.

Podrobné informace k platformě Web of Science Citation Connection naleznete mimo jiné na webu http://clarivate.libguides.com/home.