Wiley Online Library – E-BOOKS

Zdroj sprístupňuje viac ako 3 milióny článkov z viac ako 1 500 časopisov a 14 000 e- kníh, protokolov, referenčnej literatúry a iných e-dokumentov. Prístup po úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov

WWW adresahttp://www3.interscience.wiley.com
Producent/VydavateľJohn Wiley & Sons
Retrospektívaod roku 1973
Obsahmultiodborová databáza:vedy o neživej prírode, astronómia, fyzika, chémia,matematika, štatistika,inžinierstvo, vedy o zemi, vedy o živej prírode, mediciína, spoločenské a humanitné vedy, ekonómia, právo, psychológia, vzdelávanie
Jazyk anglický
Poznámky
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
ManuálTutoriály
Užívateľská príručka
Brožúra k projektu NISPEZ
Návod ako sťahovať e-book z databázy Wiley