Academic Search Complete

Academic Search Complete je určená primárne pre akademické inštitúcie, táto databáza podporuje kľúčové oblasti univerzitného vzdelávania. Je zdrojom plných textov akademických peer-reviewed periodík, obsahuje knihy a konferenčné zborníky, spätne až do 1887 . Okrem oblastí vied o živej a neživej prírode databáza ponúka informačné zdroje pre humanitné vedy ako je antropológia, multikultúrne štúdiá, religionistika a právo. K dispozícii sú tiež citácie s možnosťou vyhľadávania pre viac než 1 400 periodík.

WWW adresaVSTUP cez ebscohost
Producent/VydavateľEBSCO Publishing
Retrospektíva
Obsah
Jazykanglický
Poznámky
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV: Študovńa ÚK SAV, Klemensova 19
Manuál