Monthly Archive: apríl 2015

GeoRef

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. Okrem časopisov zahŕňa knihy, konferenčné príspevky, dizertačné práce a reporty od roku 1966 do súčasnosti. Obsah je napojený na ostatné databázy UK SAV – …

Library, Information Science & Technology Abstracts

Bibliografická databáza od vydavateľstva EBSCO zameraná na katalogizáciu, bibliometriu, copyright, automatizáciu, vybavenie knižníc, informačný manažment atď. Obsahuje vyše 500 full-textových periodík – navyše knihy, výskumné správy a konferenčné materiály s retrospektívou od roku 1960.

Obsah:
Databáza Library, Information Science & …

MasterFILE Premier

Časopisecká databáza, ktorá obsahuje plné texty populárne-vedeckých periodík ako je napríklad Foreign Affairs, History Today, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post ai. datovanými od r. 1975. Obsahuje tiež 500 plnotextových referenčných kníh a Image Collection, čo je súbor takmer …

AGRICOLA

Agricola je databáza bibliografických informácií a abstraktov dokumentov z Národnej poľnohospodárskej knižnice amerického ministerstva poľnohospodárstva. Obsahuje vyhľadávač full-textov – ktorý lokalizuje, kde je full text daného dokumentu k dispozícii. Okrem časopiseckých článok ponúka abstrakty kníh, patentov a dizertácií zo všetkých …

ERIC – Education Resource Information Center

ERIC je online digitálna knižnica vzdelávacej literatúry. Dokumenty sú určené pre výukové činnosti, vedecký výskum procesov učenia a tvorbu stratégií v oblasti vzdelávania. Hlavnou pridanou hodnotou je šedá literatúra z oblasti vzdelávania, tzn. strategické dokumenty, výstupy z vedeckých analýz, dizertácie …

Humanities International Complete

Kľúčový zdroj informácií pre vedeckých a akademických pracovníkov zo všetkých oblastí humanitných vied. Obsahuje záznamy z oblasti literárnych vied, filozofie, umenia, histórie, lingvistiky, sociológie atď. Databáza obsahuje plné texty viac než 1 200 renomovaných humanitne orientovaných periodík z celého sveta, …

Business Source Premier

Business Source Premier: v súčasnosti najpoužívanejšia business databáza. Nad konkurenčnými databázami vyniká rozsahom plných textov vo všetkých obchodných odboroch, napr. marketingu, managementu, manažérskych informačných systémov, správy objednávok, účtovníctva, financií a ekonómie. Obsahuje plné texty top viac ako 2300 periodík, prieskumy …

MEDLINE with Fulltext

Táto autoritatívna databáza poskytuje plný text a úplné indexovanie pre najčítanejšie periodiká obsiahnuté v databáze MEDLINE. Tieto popredné periodiká pokrývajú témy z biomedicíny, lekárstva a zdravovedy. Informácie z nich využijú lekári, vedeckí pracovníci a zdravotnícki pracovníci. Retrospektíva plných textov siaha …