AGRICOLA

Agricola je databáza bibliografických informácií a abstraktov dokumentov z Národnej poľnohospodárskej knižnice amerického ministerstva poľnohospodárstva. Obsahuje vyhľadávač full-textov – ktorý lokalizuje, kde je full text daného dokumentu k dispozícii. Okrem časopiseckých článok ponúka abstrakty kníh, patentov a dizertácií zo všetkých oblastí poľnohospodárstva.

Obsah:
Databáza obsahuje viac než 4,8 mil. citácií (časopiseckých článkov, monografií, štúdií, patentov, softwaru, audiovizuálnych materiálov a technických správ súvisiacich s poľnohospodárstvom) s pokrytím od r. 1970.