Business Source Premier

Business Source Premier: v súčasnosti najpoužívanejšia business databáza. Nad konkurenčnými databázami vyniká rozsahom plných textov vo všetkých obchodných odboroch, napr. marketingu, managementu, manažérskych informačných systémov, správy objednávok, účtovníctva, financií a ekonómie. Obsahuje plné texty top viac ako 2300 periodík, prieskumy trhu, profily firiem a SWOT analýzy.

Obsah:
Business Source Premier obsahuje plné texty viac než  2300 periodík, vrátane plných textov viac než 1100 recenzovaných titulov. Databáza Business Source Premier: Government Edition vyniká nad konkurenčnými databázami rozsahom plných textov vo všetkých obchodných odboroch, napr. marketingu, managementu, manažérskych informačných systémov, správy objednávok, účtovníctva, financií a ekonómie.