ERIC – Education Resource Information Center

ERIC je online digitálna knižnica vzdelávacej literatúry. Dokumenty sú určené pre výukové činnosti, vedecký výskum procesov učenia a tvorbu stratégií v oblasti vzdelávania. Hlavnou pridanou hodnotou je šedá literatúra z oblasti vzdelávania, tzn. strategické dokumenty, výstupy z vedeckých analýz, dizertácie alebo technické reporty. Asi štvrtinu databázy tvoria plné texty. ERIC ponúka tiež možnosť zaradenia vašich dokumentov do databázy, pričom každý týždeň pribúda niekoľko stoviek titulov.

Obsah:
Databáza poskytuje prístup k vzdelávacej literatúre a zdrojom, obsahuje viac ako 1,3 mil. záznamov a poskytuje prístup k informáciám z periodík obsiahnutých v databázach Current Index of Journals in Education a Resources in Education Index.