GeoRef

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. Okrem časopisov zahŕňa knihy, konferenčné príspevky, dizertačné práce a reporty od roku 1966 do súčasnosti. Obsah je napojený na ostatné databázy UK SAV – môžete sa tak dostať napr. k citačným údajom autora článku v GeoRef.

Obsah:
Komplexná databáza GeoRef obsahuje viac ako 2,8 mil. bibliografických záznamov literatúry o odboru geológie a geografie celého sveta. V GeoRef je indexované viac než 3 500 recenzovaných časopisov, ďalej obsahuje  knihy, mapy, správy štátnych orgánov, záznamy z konferencií, záverečné a dizertačné práce.