Humanities International Complete

Kľúčový zdroj informácií pre vedeckých a akademických pracovníkov zo všetkých oblastí humanitných vied. Obsahuje záznamy z oblasti literárnych vied, filozofie, umenia, histórie, lingvistiky, sociológie atď. Databáza obsahuje plné texty viac než 1 200 renomovaných humanitne orientovaných periodík z celého sveta, z ktorých väčšinu nenájdete v žiadnej inej databáze ústrednej knižnice.

Obsah:
Humanities International Complete poskytuje plné texty stoviek časopisov, kníh a ďalších publikovaných zdrojov z celého sveta. Databáza obsahuje plné texty viac než 1 200 periodík.
Poznámka:
Databáza obsahuje všetky údaje z databázy Humanities International Index  (viac než 2 300 periodík a viac než 2,9 mil. záznamov).