Elektronické knihy – ako si ich môžem stiahnuť?

ELEKTRONICKÉ KNIHY OD KAROLÍNUM

Knihy nájdete v katalógu knižnice.

Prehľady nakúpených kníh v PDF:
Ebooks Karolínum – 1. časť
Ebooks Karolínum – 2. časť
Ebooks Karolínum – 3.časť

V zozname nájdete názvy zakúpených kníh, podľa ktorých môžete aj uvedený titul hľadať v katalógu. V stĺpci Model nájdete potom označenie typu:
1B1U – čo predstavuje 1 book 1 user – 1 kniha 1 užívateľ. Je to vlastne licenčné vymedzenie daného titulu.

ELEKTRONICKÉ KNIHY OD WILEY

Knižnica má niekoľko titulov zakúpených od spoločnosti Wiley. Tituly sú dostupné hneď 2 spôsobmi:

Stručný návod, ako sa k nim dostanete:

Spôsob 1

1. Potrebujete zoznam zakupených titulov.

2. Vyberiete si titul, ktorý vás zaujíma a ktorý budeme hľadať.

3. Prejdete na stránku Wiley.
Pozn.: Pokiaľ ste mimo priestorov knižnice resp. SAV, potrebujete prístup do HAN (vzdialený prístup).

4. Na stránke Wiley si vyhľadáte želaný dokument (ktorý ste si pozreli v zozname – bod 1). Prejdeme na stránku Wiley a do vyhľadávacieho boxu zadáme želaný názov knihy. Je potrebné si však prepnúť z ALL CONTENT na PUBLICATION TITLES. (viď obrázok)

Snap 2014-09-25 at 12.23.455. Vyhľadávacie rozhranie by vám malo ponúknuť želaný dokument.

Snap 2014-09-25 at 12.24.11

6. Po kliknutí na uvedený link sa vám zobrazí stručný popis knihy a stručne vydavateľské údaje. Nižšie nájdete už samotnú knihu rozdelenú podľa kapitol. Každá kapitola je uložená v samostatnom PDF súbore, ktorý si môžete otvoriť a študovať, prípadne stiahnuť.

Snap 2014-09-25 at 12.24.49

Spôsob 2

Priamym odkazom na uvedené tituly v katalógu knižnice (Virtua). V záznamoch sú uvedené linky na priamy prístup k uvedeným dokumentom a hneď pod nimi sú linky do HAN (vzdialený prístup).

 

Uložiť