BioMed Central

Vydavateľ: ( BioMed Central Limited)

Popis: Odborná faktografická licencovaná databáza.

Pomôcky:
Možnosti vyhľadávania: Journals A – Z – prehľadávanie podľa abecedného radenia,
Subject Areas – vyhľadávanie podľa predmetového delenia
Advanced Search – vyhľadávanie pomocou štruktúrovaného formulára

Jazyk: anglický

K dispozícii je aj postupne budovaný tzv. Open Repository/adresár inštitúcií.