CEJSH

Ústredná knižnica SAV sa podieľa na vytváraní medzinárodnej databázy CEJSH. Databáza sa zameriava prevážne na spoločenské a humanitné vedy. Prehľad jednotlivých kategórií nájdete v tejto tabuľke.

Vydavateľ: (CEJSH Editorial & Publishing Office )

Popis: Odborná faktografická licencovaná databáza

U niektorých titulov možnosť plných textov.

Jazyk: anglický

Návody:
Vyhľadávanie titulov časopisov.
Vyhľadávanie podľa autorov.