DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Databáza zahrňujúca voľne dostupné elektronické zdroje článkov (v plných textoch) pre vedeckú komunitu.

Kategórie: Prehľad kategórii jednotlivých vedeckých disciplín.

Prehľad nových časopisov v DOAJ: