Prehľad „Standalone“ časopisov (samostatne vychádzajúcich)

Prehľadný zoznam samostatne vydávaných časopisov spadajúcich pod Open Access tituly. Takéto tituly sú nazývané ako „predátorské“ časopisy a sú považované za nepravé OA.