British Medical Journal: BMJ Open Access časopisy

BMJ Group je britský vydavateľ a poskytovateľ medicínskych informácií. V oblasti lekárskeho výskumu má BMJ Group v súčasnosti vedúce postavenie v publikovaní v režime otvoreného prístupu. BMJ Group publikuje 12 Open Access vedeckých lekárskych časopisov

BMJ Global Health – http://gh.bmj.com/
Open Access online časopis určený pre všetkých, ktorí sa zaoberajú medicínou v globálnom meradle: politikov, členov medzinárodných odborných lekárskych organizácií, vedcov, zdravotníckych pracovníkov v prvej línii alebo verejných lekárov – so špeciálnym zameraním na rizikové oblasti tzv. neinfekčných chorôb.

BMJ Open Diabetes Research & Care – http://drc.bmj.com/
Open Access diabetologický časopis. Zameriava na oblasť základného a klinického výskumu diabetu typu 1 a diabetu typu 2 a s nimi spojené zdravotné komplikácie.

BMJ Open Respiratory Research – http://bmjopenrespres.bmj.com/
Open Access online časopis zameraný na všetky disciplíny a terapeutické oblasti pneumológie. Oficiálne periodikum organizácie the British Thoracic Society.

BMJ Open – http://bmjopen.bmj.com/
Open Access časopis z oblasti všeobecnej medicíny, zameraný na lekársky výskum v najrôznejších medicínskych a terapeutických odboroch. Publikuje všetky typy vedeckých výstupov: študijné protokoly, malé špecializované štúdie, klinické štúdie vo fázi 1 ako aj vo výslednej fáze atď. Impakt faktor: 2,271

BMJ Open Gastroenterology – http://bmjopengastro.bmj.com/
Open Access, peer reviewed, online časopis, ktorý publikuje výskumné štúdie zo všetkých oblastí gastroenterologickej medicíny.

BMJ Open Sport & Exercise Medicine – http://bmjopensem.bmj.com/
Open Access časopis, ktorý sa zameriava na všetky oblasti športovej medicíny vo forme
peer reviewed odborných štúdií. Oficiálny časopis organizácie the British Association of Sport and Exercise Medicine (BASEM).

ESMO Open – http://esmoopen.bmj.com/
online časopis spoločnosti the European Society for Medical Oncology. Peer-reviewed Open Access onkologický časopis, ktorý publikuje obsahovo vysoko kvalitné štúdie zo všetkých oblastí onkologického výskumu.

Open Heart – http://openheart.bmj.com/
Open Access kardiologický časopis, ktorý deklaruje „otvorený prístup“ z najrôznejších pohľadov: prístup zdarma pre všetkých čitateľov, verejne prístupné peer review publikovaných článkov alebo sprístupnenie pôvodných lekárskych dát. Cieľom je podpora maximálnej transparentnosti kardiologického výskumu. Oficiálny časopis organizácie the British Cardiovascular Society.

Stroke and Vascular Neurology (SVN) – http://svn.bmj.com/
Open Access peer reviewed časopis, ktorý uverejňuje články, editoriály a review zamerané na starostlivosť o pacientov, klinický a translatologický výskum z oblasti neuromedicíny a neurochirurgie.

Lupus Science & Medicine – http://lupus.bmj.com/
prvý odborný Open Access časopis na svete publikujúci výskumné štúdie zamerané na oblasť liečby ochorenia lupus vulgaris. Oficiálny časopis organizácie the Lupus Foundation of America (LFA).

RMD Open: Rheumatic and Muscoskeletal disorders – http://rmdopen.bmj.com/
online Open Access časopis zameraný na publikovanie vedeckých štúdií z oblasti miešnych a skeletálnych porúch, revmatismu a príbuznych odborov ako sú osteoporózne diagnózy alebo rehabilitácia. Oficiálny časopis organizácie the European League Against Rheumatism (EULAR).

Veterinary Record Open – http://vetrecordopen.bmj.com/
online Open Access časopis zameraný na široké spektrum problematík veterinárneho výskumu vrátane úzko špecializovaných vedeckých štúdií. Oficiálny časopis organizácie the British Veterinary Association.

Uložiť