V databáze JSTOR si teraz môžete vybrať aj z elektronických kníh s otvoreným prístupom!

JSTOR (Journal Storage) je digitálna knižnica obsahujúca odborné časopisy, knihy aj primárne zdroje prevažne z oblasti humanitných a sociálnych vied. V októbri JSTOR sprístupnil novú kolekciu KNIHY S OTVORENÝM PRÍSTUPOM, kde v súčasnosti nájdete prvých 63 titulov od prestížnych vydavateľov ako je University of California Press, University of Michigan Press, UCL Press a Cornell University Press. Navyše sa na tieto elektronické knihy nevzťahujú žiadne obmedzenia v počte stiahnutí alebo tlače! Zoznam titulov s otvoreným prístupom si môžete pozrieť tu