DÔLEŽITÉ! Zmena majiteľa Web of Science

Prostredníctvom knižnice SAV môžete využívať štyri vynikajúce databázy potrebné pre akademickú a vedeckú prácu: Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Current Contents ConnectEssential Science Indicators. Od októbra 2016 tieto databázy už nevlastní spoločnosť Thomson Reuters, ale – firma Clarivate Analytics. Pre užívateľov ide o formálnu zmenu, prístup ani obsah databázy sa nemení. Do konca roka 2016 budú prebiehať administratívne náležitosti a od roku 2017 sa už stretnete s názvom Clarivate Analytics a logom Clarivate Analytics online!