Forum Historiae

Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy.

<a href=“http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/casopis“ target=“_blank“><img src=“http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/wp-content/uploads/firefox_2017-01-25_10-10-10.png“></a>

Portál obsahuje jednotlivé čísla rovnomenného časopisu a tiež elektronickú knižnicu.