ACS Publications

Databáza American Chemical Society ponúka 50 top peer-reviewed časopisov (linka na http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals) a vyše 1300 elektronických kníh (linka na http://pubs.acs.org/page/books/index.html) z oblasti chémie, fyziky a biológie. Impakt faktory jednotlivých titulov si môžete pozrieť tu http://connect.acspubs.org/jcr

Pred vstupom do databázy si prosím prečítajte pokyny:

Vstup do databázy
Práca s časopismi funguje na báze kreditov. Postup:
1. Vyberte si článok z platformy ACS.
2. Napíšte email na knizrese@savba.sk. V požiadavke treba uviesť link na požadovaný článok, prípadne identifikačné údaje: názov časopisu, rok vydania, číslo časopisu + názov a autora/ov požadovaného článku.
3. Vzápätí získate plný text požadovaného článku na emailovú adresu, z ktorej ste požiadavku zaslali.

VSTUP do databázy

WWW adresa http://pubs.acs.org/
Producent/Vydavateľ American Chemical Society
Obsah chémia, fyzika, biológia, životné prostredie, vedy o zemi, vedy o živej prírode,
Jazyk anglický
Poznámky Abstrakty a plné texty časopisov a elektronických kníh.
Dostupnosť Všetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre členov UK SAV
Manuál Príručka pre používateľov