ACS Central Science

open access časopis od American Chemical Society. Publikuje dôležité témy z oblasti primárneho chemického výskumu, s dôrazom na chemické postupy. Vychádza mesačne.
linka: http://pubs.acs.org/page/acscii/about.html