ACS Omega

open access časopis od American Chemical Society. Zameriava sa na najnovšie zistenia a inovácie z oblasti chémie, ale aj príbuzných oblastí. Vychádza mesačne.
linka: http://pubs.acs.org/page/acsodf/about.html