CAIRN. INFO

Cairn.info ponúka najobsiahlejšiu kolekciu frankofónych publikácií z oblasti humanitných vied. V roku 2015 bolo dostupných viac ako 400 časopisov, 5 000 eBooks od hlavných francúzských, belgických a švajčiarských vydavateľov. Aby bol tento obsah prístupný aj pre nefrankofónych užívateľov, Cairn.info spustil Cairn International Edition – platformu, kde sú abstrakty indexovaných článkov/kníh preložené do AJ. Medzi primárne oblasti zamerania projektu CAIRN.INFO patrí: história, literatúra, lingvistika, filozofia, politické vedy, sociológia, vzdelávanie a ekonomika.

Prevážna časť materiálov na stránke projektu CAIRN.INFO je prístupné vo forme otvoreného prístupu, no môžete naraziť aj na spoplatnené články od veľkých vydavateľstiev. Ide o hybridný zdroj online informácií.

VSTUP DO DATABÁZY – linka na https://www.cairn.info/