Renomované vedecké encyklopédie Oxford Research Encyclopedias do konca septembra zdarma!

Do vedeckých encyklopédií Oxford Research Encyclopedias dopĺňajú odborné vedecké heslá vedci a akademickí experti z celého sveta. Encyklopédie sú zamerané na jednotlivé vedecké odbory od humanitných až po prírodovedné (história, literatúra… environmentalistika, astronómia a.i.) Postupne do nich pribúdajú články a voľne prístupné sú do konca septembra 2017. Pozrieť sa môžete TU