De Gruyter

Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“ vydavateľstva De Gruyter. Z celkového počtu titulov časopisov (viac ako 900) je 381 časopisov
prístupných na báze ročného predplatného a 565 časopisov je s otvoreným prístupom (open access), pričom veľká väčšina časopisov (860) je vydávaná v anglickom jazyku. Časopisy sú
recenzované medzinárodnou skupinou expertov, čím je zabezpečená vysoká odborná kvalita každého článku. Databáza zahŕňa časopisy z oblasti fyziky, matematiky a štatistiky, geografie,
geológie, biológie, medicíny, chémie, filozofie a etiky, historických vied, knihovníctva a informačných štúdií, judaistiky, politológie, architektúry a dizajnu, umenia, hudby, medzinárodných
vzťahov, obchodu a ekonómie, práva, religionistiky, teológie, sociológie, demografie, klasických jazykov a literatúry, lingvistiky, techniky, inžinierstva a počítačových vied.

WWW adresahttps://www.degruyter.com/
Producent/VydavateľVydavateľstvo De Gruyter
Retrospektívaod roku 1995 (aktualizácia: priebežne)
Obsahfyzika, matematika a štatistika, geografia, geológia, biológia, medicína, chémia, filozofia a etika, historické vedy, knihovníctvo a informatika, judaistika, politológia,
architektúra a dizajn, umenie, hudba, medzinárodné vzťahy, obchod a ekonómia, právo, religionistika, teológia, sociológia, demografia, klasické jazyky a literatúra,
lingvistika, technika.
Jazykanglický/nemecký
PoznámkyPrístup k plným textom, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov. Archívny typ databázy, tzv. moving wall 2-5 rokov.
DostupnosťVšetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV:
Študovne ÚK SAV Klemensova 19,
ManuálHelp center