ARCANUM Digitheca

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné. Poskytuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie pre všetkých, ktorí sa zaoberajú hlbším a podrobnejším výskumom maďarskej histórie, predovšetkým v špeciálnych dokumentov. Umožňuje stiahnutie max. 50 strán na jedno zadanie.

WWW adresa https://adtplus.arcanum.hu/en/
Producent/Vydavateľ Arcanum Database Ltd.
Retrospektíva od polovice 19. storočia do súčasnosti
Obsah
história
Jazyk maďarský/anglický
Poznámky Sťahovanie maximálne 50 strán na jedno zadanie.
Dostupnosť Všetky pracoviská SAV (IP adr.)
Pre používateľov mimo SAV:
Študovne ÚK SAV Klemensova 19,