Novinky v medicínskych databázach ProQuest.

Novinky v medicínskych databázach ProQuest.        

Medicínske databázy na platforme ProQuest boli počas roku 2017 rozšírené o vyše 90 recenzovaných časopisov s aktuálnymi úplnými článkami:

Do medicínskych databáz v Health Research Premium Collection a ProQuest Central pribudlo aj:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti knižnice ÚK SAV alebo využívate vzdialený prístup.