Využite bezplatné, časovo obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom od spoločnosti Albertina icome Bratislava.

Na základe vyplneného formulára získate prístupové údaje k:

 • ESC Clinical Practice Guidelines
 • The Middle East in International Affairs

·         Excerpty z publikácií IMF

·         Nové časopisy od Brillu

·         Nové časopisy Royal Society of Chemistry

 • Try Knovel

·         Physics World Discovery

·         E-knihy Taylor & Francis

·         AAPT Winter Meeting 2018 Special Collection

·         The GDPR in International Data Privacy Law

·         Mental Health Research from Oxford Journals

·         E-knihy Routledge z edície In the Library

 

Bezplatné, časovo obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom od spoločnosti Albertina icome Bratislava:

 1. ESC Clinical Practice Guidelines

Platí do: 31. 10. 2018

Produkt: Oxford Journals Collection

Najnovšie ESC Clinical Practice Guidelines publikované v European Heart Journal:

 • Guidelines on Arterial Hypertension
 • Guidelines on Cardiovascular Diseases in Pregnancy
 • Guidelines on Myocardial Revascularization
 • Guidelines on Universal Definition of Myocardial Infarction
 • 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope

https://www.aib.sk/produkty/trialy/258-esc-clinical-practice-guidelines/

 1. The Middle East in International Affairs

Platí do: 31. 10. 2018

Produkt: Oxford Journals Collection

Výber článkov z rokov 1927 – 2018, zdôrazňujúcich význam politických a medzinárodných vzťahov na Blízkom východe, z prestížneho časopisu International Affairs (vyd. Oxford University Press).

https://www.aib.sk/produkty/trialy/260-the-middle-east-in-international-affairs/

3.         Excerpty z publikácií IMF

 

Platí do: 31. 11. 2018

Produkt: IMF eLibrary

Prečítajte si excerpty zo štúdií International Monetary Fund na témy:

 • globálna ekonomika
 • nerovnosť a rast
 • Ázia
 • energia a prírodné zdroje
 • bankovníctvo, financie a dane
 • rodové otázky

https://www.aib.sk/produkty/trialy/250-excerpty-z-publikacii-imf/

4.         Nové časopisy od Brillu

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Brill online Journal Collection

Nové časopisy zdarma na prečítanie:

https://www.aib.sk/produkty/trialy/8-nove-casopisy-pre-humanity-od-brillu/

5.         Nové časopisy Royal Society of Chemistry

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Royal Society of Chemistry Journals

Zoznámte sa s novými časopismi od Royal Society of Chemistry:

https://www.aib.sk/produkty/trialy/70-nove-casopisy-royal-society-of-chemistry/

6.         Try Knovel

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Knovel Library

Počas osobného skúšobného prístupu sú dostupné:

 • 120 z vyše 1200 interaktívnych rovníc
 • Knovel Critical Tables
 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
 • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
 • PTC Engineering Mathcad Worksheets
 • Smithsonian Physical Tables
 • Knovel Sampler s ukážkami všetkých interaktívnych nástrojov
 • Knovel Unit Converter

Pre pracovníka akademickej organizácie je osobný prístup umožnený na jeden rok.

https://www.aib.sk/produkty/trialy/201-try-knovel/

7.         Physics World Discovery

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: IOPscience

Knihy z edície Physics World Discovery od Institute of Physics z rozmanitých oblastí fyziky a súvisiacich vedných odborov, vrátane lekárskej fyziky a biofyziky, astronómie, energetiky, meteorológie, financií, nanotechnológií, optiky, biológie, filozofie.

https://www.aib.sk/produkty/trialy/222-physics-world-discovery/

8.         E-knihy Taylor & Francis

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Taylor & Francis

 

Vybrané e-knihy:

 • AKI Frontiers vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Design Technologies in Landscape Architecture
 • Emergency Medicine
 • Exploring Bioethics
 • Food as Medicine
 • Future Insight into Sepsis vydaná v spolupráci s Royal Society of Medicine
 • Issues in Ethics
 • MRCGP Revision Guide
 • New Directions in Social Work Practice
 • Pathways to Sustainable Agriculture vydaná v spolupráci s ESRC STEPS Centre
 • RSM Aesthetics 9
 • Wellbeing in Perinatal Health

https://www.aib.sk/produkty/trialy/224-e-knihy-taylor-francis/

9.         AAPT Winter Meeting 2018 Special Collection

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: IoP Electronic Journals

Články z medzinárodného časopisu European Journal of Physics, sprístupnené pri príležitosti zimného stretnutia 2018 American Association of Physics Teachers, ktoré sa konalo 6. – 9. 1. 2018.

https://www.aib.sk/produkty/trialy/244-aapt-winter-meeting-2018-special-collection/

10.       The GDPR in International Data Privacy Law

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Oxford Journals Collection

 

Časopis International Data Privacy Law (IDPL) s článkami renomovaných autorov zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

https://www.aib.sk/produkty/trialy/253-the-gdpr-in-international-data-privacy-law/

 

11.       Mental Health Research from Oxford Journals

 

Platí do: 31. 12. 2018

Produkt: Oxford Journals Collection

 

Výber článkov vydavateľstva Oxford University Press so zameraním na duševné zdravie (napr. muzikoterapia, spánok, vek a mozog).

 

Časopisy:

 • Schizophrenia Bulletin: The Journal of Psychoses and Related Disorders
 • Journal of Pediatric Psychology
 • Sleep
 • Inflammatory Bowel Diseases
 • International Journal of Neuropsychophar­macology
 • Annals of Work Exposures and Health
 • Journal of Music Therapy
 • Alcohol and Alcoholism
 • International Journal of Quality in Health Care
 • Nicotine and Tobacco Research

https://www.aib.sk/produkty/trialy/259-mental-health-research-from-oxford-journals/

12.       E-knihy Routledge z edície In the Library

 

Platí do: 04. 01. 2019

Produkt: Taylor & Francis eBooks

Okruhy:

 • profesionálny rozvoj
 • metadáta
 • elektronické informačné zdroje
 • digitálna etnografia
 • user experience
 • sociálne médiá
 • fyzický priestor knižnice
 • štíhly manažment pre knihovníkov

https://www.aib.sk/produkty/trialy/247-e-knihy-routledge-z-edicie-in-the-library/