Unpaywall

Unpaywall je nástroj, ktorý umožňuje prístup k plateným článkom a dokumentom zdarma/open access. Ide o rozšírenie pre webové prehliadače, ktoré prehľadáva rôzne repozitáre a inštitucionálne databázy a vyhľadá open-access verziu článku, ktorú by ste inak museli platiť, alebo mať prístup k licencovanej databáze.
Po nainštalovaní rozšírenia do webového prehliadača sa pri jednotlivých článkoch zobrazí v pravej časti ikona zámku – zelená znamená, že je prístupná verzia článku aj zdarma/open access, sivá znamená, že rozšírenie nenašlo neplatenú verziu daného článku.

Unpaywall vyhľadáva legálne plné texty článkov, ktoré sú často uverejnené samotnými autormi na webstránkach univerzít, či výskumných inštitúcií. Mnoho časopisov univerzít a inštitúcií vyžaduje, aby autori uverejňovali svoje články na ich weboch. Unpaywall teda umožňuje rýchly prístup k týmto plným verziám článkov.
Rozšírenie do webového prehliadača stiahnete tu: http://unpaywall.org/products/extension.