Skúšobné prístupy EBSCO

Termín: Od novembra 2018 do konca roku 2018.
Skúšobný prístup: k databázam:

* Academic Search Complete
podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach.

* Business Source Premier
podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach.

* Central & Eastern European Academic Source
podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach.

* Humanities International Complete
podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach.

* MEDLINE with Full Text
podrobnejšie informácie nájdete na týchto stránkach.