Category: CITAČNÉ DATABÁZY

Current Contents Connect

Prestížna polytematická bibliografická databáza. Obsahuje bibliografické údaje, obsahy a abstrakty odborných časopisov, kníh, web stránok a množstva ďalších. V súčasnosti je k dispozícii s retrospektívou od roku 1990. Zaradenie titulu do databázy Current Contents Connect (CCC) je prestížna záležitosť a …

Essential Science Indicators

Nástroj na štatistické a kvalitatívne hodnotenie, ktorého bázu tvoria štatistické a citačné dáta z ostatných databáz Thomson Reuters. Ideálny nástroj hodnotenia pre vedúcich akademických a vedeckých pracovníkov, vydavateľstvá, grantové agentúry a analytikov. Umožňuje identifikovať najnovšie vedecké trendy, štatisticky analyzovať krajiny

Journal Citation Reports

Citačná databáza, ktorá poskytuje štatistické údaje na hodnotenie a kvalitatívne porovnávanie časopisov – kalkuláciu tzv. Impact Factoru časopisu (IF). Hodnotí takmer 10 000 periodík s retrospektívou od r. 1997. Štatistické dáta kalkuluje z viacerých pohľadov, ponúka kalkuláciu rýchlosti citácie, citácie

Scopus

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. Okrem plných textov časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, správach, encyklopédiách, slovníkoch a technických patentoch. Výber titulov do databáze Scopus