Category: NEŽIVÁ PRÍRODA

Vedy o Zemi, Matematicko-fyzikálne vedy, Technické vedy

Academic Search Complete

Academic Search Complete je určená primárne pre akademické inštitúcie, táto databáza podporuje kľúčové oblasti univerzitného vzdelávania. Je zdrojom plných textov akademických peer-reviewed periodík, obsahuje knihy a konferenčné zborníky, spätne až do 1887 . Okrem oblastí vied o živej a neživej …

American Physical Society

Full-textová databáza vydavateľstva American Physical Society. Zahŕňa obsah 12 renomovaných peer-reviewed časopisov vydávaných APS – zo všetkých oblastí fyzikálnych vied. Medzi najznámejšie patrí Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review a Reviews of Modern Physics.
Všetky série časopisu Physical …

EBRARY

Knižnica SAV umožňuje prístup do kolekcie ebrary Sociology & Anthropology – súbor odborných monografií z oblasti sociológie, antropológie a demografie od popredných vydavateľov, napr. Columbia University Press, LFB Scholarly Publishing alebo Oxford University Press.

EBSCO

Polytematický portál EBSCOhost združuje viaceré databázy so širším aj špecifickým záberom. Sprístupňuje plné texty časopisov, abstrakty, recenzie a bibliografické záznamy. Zameriava sa na spoločenské a humanitné vedy, vzdelávanie, ekonomiku, financie, management a medicínu. S databázami môžete pracovať individuálne alebo v

GeoRef

Databáza American Geosciences Institute. Obsahuje základné informácie o dokumentoch z odboru geografie a geológie celého sveta. Okrem časopisov zahŕňa knihy, konferenčné príspevky, dizertačné práce a reporty od roku 1966 do súčasnosti. Obsah je napojený na ostatné databázy UK SAV – …

GeoScienceWorld with Full Text

GeoScience World je spoločný projekt šiestich organizácií: American Association of Petroleum Geologists, American Geological Institute Geological Society of America, The Geological Society of London Society for Sedimentary Geology, Society of Exploration Geophysicists. Od roku 2001 sú sprístupňované úplné texty viac

IOPScience

Online platforma vydavateľstva IOP Publishing – vydavateľstva Institute of Physics v Londýne. Poskytuje prístup k full textom periodík a elektronických kníh so zameraním na fyziku, medicínu a technické vedy. Súčasťou je Journals Archive.

Kniha „Ako komunikovať vo svete vedy“ od vydavateľstva IoP zdarma!

Vydavateľstvo IoP Publishing bezplatne sprístupnilo knihu“ Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist“ – rady vedeckým pracovníkom ako komunikovať obsah svojej práce s okolím. Okrem iného obsahuje aj odporúčania ako publikovať alebo žiadať o granty. Knihu …

Knihy série PhysicsWorld Discovery bezplatne v 2017!

Vydavateľstvo IoP Publishing bezplatne sprístupnilo sériu renomovaných knižných titulov z fyzikálnych a astronomických vied – a bude ich postupne pribúdať v priebehu celého roka 2017. Stiahnuť ich môžete vo formáte PDF alebo nainštalovať ako elektronickú do Vašej čítačky. Nájdete ich …

Scopus

Citačná a bibliografická databáza, ponúka vyše 20 000 dokumentov z oblasti živých, neživých a humanitných vied. Okrem plných textov časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, správach, encyklopédiách, slovníkoch a technických patentoch. Výber titulov do databáze Scopus

Vylepšená aplikácia My Knovel ToGo

Bezplatná mobilná aplikácia My Knovel ToGo je k dispozícii všetkým užívateľom, ktorí potrebujú mať prístup do obsahu Knovelu kedykoľvek a kdekoľvek. Aplikácia sa dokáže zosynchronizovať s Vašim osobným účtom v Knoveli a umožňuje až 40 stiahnutí mesačne.  Funguje na chytrých …

Web of Science

Online portál spoločnosti Clarivate Analytics, vstupná brána do celého radu informačných zdrojov. V Ústrednej knižnici máte prístup do databáze Web of Science Core Collection, Journal Citation Reports, Essential Science Indicatiors a Current Contents Connect. Web of Science umožňuje rozsiahlu a …

Web of Science CORE collection

multidisciplinárna bibliografická a citačná databáza, Ústredná knižnica poskytuje prístup k siedmym kolekciám. Obsahuje články z 12 000 časopisov a viac ako 160 000 konferenčných zborníkov. Bibliografické záznamy s abstraktmi sú prepojené na plné texty vydavateľov/prípadne k otvorenému full textu. Okrem

Wiley Online Library

Platforma pre multidisciplinárnu kolekciu on-line elektronických zdrojov, ktoré pokrývajú všetky oblasti života, medicíny a prírodných vied, spoločenských vied a humanitných odborov. Wiley OL poskytuje integrovaný prístup k viac než 4 milión článkov z 1500 časopisov, viac ako 16 000 kníh