Category: ONLINE ČASOPIS

ChemPlusChem Online

Plnotextová databáza špecializovaného vedeckého časopisu so zameraním na chémiu a príbuzné disciplíny poskytovaná na platforme Wiley Online Library. Prístup je zabezpečený pre vydania od r. 2012. ChemPlusChem zahŕňa nástroj Early Career Series, ktorý poskytuje platformu pre publikovanie autorských článkov začínajúcich

Forum Historiae

Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy.

<a href=“http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/casopis“ target=“_blank“><img src=“http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/wp-content/uploads/firefox_2017-01-25_10-10-10.png“></a>

Portál obsahuje jednotlivé čísla rovnomenného časopisu a tiež elektronickú knižnicu.…

Kniha „Ako komunikovať vo svete vedy“ od vydavateľstva IoP zdarma!

Vydavateľstvo IoP Publishing bezplatne sprístupnilo knihu“ Effective Science Communication: A practical guide to surviving as a scientist“ – rady vedeckým pracovníkom ako komunikovať obsah svojej práce s okolím. Okrem iného obsahuje aj odporúčania ako publikovať alebo žiadať o granty. Knihu …

Nature (online časopis)

Okrem online obsahu a online archívu renomovaného časopisu Nature (zal. 1869) vydavateľstvo Nature Publishing Group na tejto platforme sprístupňuje obsah ďalších dvoch publikácií Nature Research journals a Nature Reviews journals. Bonusom navyše sú online služby NatureJobs alebo prístup na vzdelávací

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je oficiálny časopis Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Ide o smer udávajúci, vysoko renomovaný časopis, ktorý od roku 1914 publikuje výskumné správy, odborné diskusie a

Science Magazine Online

Online plnotextová verzia časopisu Science – známeho globálneho týždenníka o vede. Od tohto vydavateľa máte k dispozícii ďalšie dva tituly: Science Signaling – top časopis o bunkovej signalizácii a regulačnej biológii a Science Translational Medicine – interdisciplinárny časopis, ktorého cieľom

Science Signaling, Týždenný elektronický zdroj časopisu Science

Elektronický časopis s týždennou periodicitou je produktom AAAS a dostupný cez portál Science Magazine Online. Časopis vznikol v r.1998 pod názvom Science’s STKE. Od roku 2008 bol premenovaný na Science Signaling (ISSN: 1937-9145). Týždenník vychádza 51-krát do roka. Science Signaling

Science Translational Medicine

Interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na aktuálne články, správy a komentáre z oblasti globálneho vedeckého výskumu v lekárskych vedách a biológii – spája medicínu, techniku a vedu na podporu ľudského zdravia. Prístup k plným textom časopiseckých článkov – archív časopisov (Issue