Tagged: Sociálna komunikácia

Humanities International Complete

Kľúčový zdroj informácií pre vedeckých a akademických pracovníkov zo všetkých oblastí humanitných vied. Obsahuje záznamy z oblasti literárnych vied, filozofie, umenia, histórie, lingvistiky, sociológie atď. Databáza obsahuje plné texty viac než 1 200 renomovaných humanitne orientovaných periodík z celého sveta, …

Library, Information Science & Technology Abstracts

Bibliografická databáza od vydavateľstva EBSCO zameraná na katalogizáciu, bibliometriu, copyright, automatizáciu, vybavenie knižníc, informačný manažment atď. Obsahuje vyše 500 full-textových periodík – navyše knihy, výskumné správy a konferenčné materiály s retrospektívou od roku 1960.

Obsah:
Databáza Library, Information Science & …

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je oficiálny časopis Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických. Ide o smer udávajúci, vysoko renomovaný časopis, ktorý od roku 1914 publikuje výskumné správy, odborné diskusie a