Licencované databázy

Dôležité (čítajte pozorne prosím)
Všetky databázy Ústrednej knižnice SAV sú priamo dostupné v priestoroch knižnice (Weblink – „odkaz na stránku“) a v rámci IP adries Slovenskej akadémie vied!

Pomôcka:
V pravej časti sa nachádza položka „Hľadaj“, ktorá slúži ako vyhľadávač i ako Filter. Ak hľadáte konkrétny názov, stačí zadať skrátený tvar jeho názvu.
Napríklad ak hľadáte Britannica Online, postačí ak napíšte „britannica“ a želaná databáza sa vám zobrazí.
Pre zobrazenie všetkých databáz používajte roletkové menu Zobraz (50) záznamov – vľavo hore nad tabuľkou.

V prípade, že by ste potrebovali prístup k databázam z domova, práce, školy a podobne, je potrebný VZDIALENÝ PRÍSTUP (HAN).
books-iconK databázam cez vzdialený prístup (HAN) sa dostanete prostredníctvom tohto Prehľadu databáz alebo A-Z zoznamu.
V prípade, že nemáte vzdialený prístup, je možné zažiadať o jeho zriadenie prostredníctvom jednoduchého formulára. Služba je dostupná len registrovaným čitateľom knižnice s platným čitateľským preukazom.

Popis databáz Popis jednotlivých databáz sa zobrazí ak ukážete kurzorom myši na názov databázy. Ide o obsahové zameranie tej ktorej databázy + stručné informácie zo stránok poskytovateľa.

Licencované databázy

Názov databázy (Vydavateľ)
[+ popis databázy]
PopisWeb-link | VSTUP do databázManuál + doplnky
American Physical Society

(American Physical Society)
Retrospektíva od roku 1893
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www.aps.org/
Odkaz na stránkuarchív databázy: PROLA
http://prola.aps.org
Art Full Text

(EBSCO Publishing)
Multiodborová plnotextová databázaVSTUP do databázyStránka databázy
Britannica Online


(Encyclopaedia Britannica)
Odborná faktografická licencovaná databázahttp://www.britannica.com/
Odkaz na stránkuPonuka HELP
Current Contents Connect

(Thomson Reuters)
Retrospektíva od roku 1998
Bibliografická citačná databáza

http://isiknowledge.com/
Odkaz na stránkuTréning k novej verzii Web of Knowledge
1. Training CCC
2. Training WOK
3. Príručka Web of Knowledge
DigiZeitschriften

(Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)
Multiodborová plnotextová databáza

http://www.digizeitschriften.de/suche/ssearch/
Odkaz na stránkuPozn.: Dostupné pre:
Ústav dejín umenia SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
EBRARY

Bližšie informácie: http://www.aip.cz/produkty/1094-ebrary-sociology-anthropology

Priamy odkaz na prístup: http://site.ebrary.com/lib/savba/home.action
Odborná faktografická licencovaná databázaOdkaz na stránkuPomôcka - help (EN)
Stránka s návodmi k Ebrary
eBook Academic Subscription Collection

(EBSCO Publishing)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://search.ebscohost.com
Odkaz na stránkuPríručka pre prácu v databáze
Návod na sťahovanie eBookov od EBSCO
EBSCO

(EBSCO Publishing)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://search.ebscohost.com
Odkaz na stránkuManuál v slovenskom jazyku
Manuál v českom jazyku
EBSCOhost 2.0 príručka
Manuály, tutoriály
Manuály, zdroje
EconLit with Full Text

(EBSCO Publishing)
Retrospektíva od roku 1969
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://search.ebscohost.com
Odkaz na stránkuViac informácií a zoznam dostupných titulov po úroveň úplný text:
Manuál
Essential Science Indicators


(Thomson Reuters)

Retrospektíva od roku 1999
Bibliografická citačná databáza

http://isiknowledge.com/
Odkaz na stránkuPríručka Web of Knowledge
Návod ESI 2
Popis ESI
Popis ESI 3
EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

(Univerzitná knižnica v Regensburgu)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=SAV
Odkaz na stránku Zoznam titulov.

ponuka Help/Hilfe
manuál v AJ a NJ
GeoScienceWorld with Full Text

(GeoScience World)
Odborná faktografická licencovaná databázahttp://www.geoscienceworld.org
Odkaz na stránkuvoľba Help
Manuál pre výhľadávanie
Manuál 2
ChemPlusChem Online

(John Wiley & Sons)
Odborná plnotextová databáza

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292192-6506
Odkaz na stránkuEarly Career
IOPScience

(IOP Publishing The Institute of Physics)
Odborná faktografická licencovaná databázahttp://iopscience.iop.org
Odkaz na stránkuIOPscience → Návod
Journal Citation Reports

(Thomson Reuters)

Retrospektíva -> 2000-2009
IF časopisov pre roky 1993 - 1999 v PDF formáte
vstup cez intranet SAV
Bibliografická citačná databáza

http://isiknowledge.com/
Odkaz na stránkuTréning k novej verzii Web of Knowledge
Web of Knowledge manuál
Príručka Web of Knowledge
JSTOR

(Mellon Foundation)

Retrospektíva od roku 1985
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www.jstor.org
Odkaz na stránkuvoľba Help
http://about.jstor.org/sites/default/files/JSTORHow-toPoster.pdf
http://about.jstor.org/support-training/help/tutorials
Knovel

(Knovel Corporation)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www.knovel.com/web/portal/home
Odkaz na stránkuNa stránke Knovel Library v časti Support - Tutorials
Pomôcky + Video
Základy vyhľadávania
Tipy pre základné vyhľadávanie
Interaktívne nástroje
Knovel - nástroje
Brožúrka k projektu NISPEZ
Nature

(Nature Publishing Group)
Odborný online časopis


http://www.nature.com
Odkaz na stránkuHelp Nature
PNAS

(HighWire Press®)

Retrospektíva: Január 1915 - súčasnosť
Odborný online časopis

http://www.pnas.org/

http://www.pnas.org
Odkaz na stránkuArchív časopisov
ProQuest Central


(ProQuest)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://search.proquest.com/
Odkaz na stránkunová verzia:
http://www.proquest.com/go/yourpath

http://www.proquest.sk/pomocky.php
http://www.infozdroje.sk
http://www.proquest.com časť Support & Training
Brožúrka k projektu NISPEZ
Psychology and Behavioral Sciences Collection

(EBSCO Publishing)
Špecializovaná odborná plnotextová databázaOdkaz na stránku
RILM Abstracts of Music Literature

(EBSCO Publishing)

Odborná faktografická licencovaná databáza

http://search.ebscohost.com
Odkaz na stránku
Vstup
Informačná stránka databázy
SAGE Priemer


(SAGE Publications)

Retrospektíva: individuálne pre každý titul po úroveň abstrakt
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://online.sagepub.com
Odkaz na stránkuVoľba Help v hornej ponuke
Science Magazine Online

(AAAS - American Association for the Advancements)

Retrospektíva od roku 1997
Odborná faktografická licencovaná databázahttp://www.sciencemag.org
Odkaz na stránkuZameranie článkov - podrobný popis

Tutoriál
Pomôcky
Vyhľadávanie
Science Signaling, Týždenný elektronický zdroj časopisu Science

(AAAS - American Association for the Advancements)

Issue Archive od r.1999 po úroveň abstrakt
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www.sciencemag.org
Odkaz na stránkuPomôcky
Vyhľadávanie
Science Translational Medicine

(AAAS - American Association for the Advancements)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://stm.sciencemag.org
Odkaz na stránkuPodrobný prehľad tém
Viac informácií o časopise
Pomôcky
Vyhľadávanie
ScienceDirect

(Elsevier B.V.)
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www.sciencedirect.com/
Odkaz na stránkuVoľbou Help na hornej lište vstupnej webovej stránky ScienceDirect
Interaktívny návod vo viacerých jazykoch

Training desk
informácie o platforme SciVerse
informácie o platforme SciVerse - video
Brožúrka k projektu NISPEZ
Scientific.NetOdborná špecializovaná plnotextová databázaOdkaz na stranku
SCOPUS

(Elsevier B.V.)

Retrospektíva: abstrakty – 1966, citačné ohlasy – 1996
historické materiály - individuálne
Bibliografická citačná databáza

http://www.scopus.com/scopus/home.url
Odkaz na stránkuTraining Desk
Manuály
Informácie
Informácie o SciVerse
SciVerse - návody
SNIP, SJR informácia
Brožúra k projektu NISPEZ
SpringerLink

(Springer-Verlag)

Retrospektíva: úplné texty - 1997
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://link.springer.com/
Odkaz na stránkuZoznam dostupných časopisov
voľba ponuky Search Help - Search Tips
Príručka pre používateľov
Pomôcky
Manuál
Brožúra k projektu NISPEZ
Manuál k databáze
Manuál k databáze - Novinky
WEB OF SCIENCE
pozn.: premenované z Web of Knowledge
(Thomson Reuters)
Bibliografická citačná databáza

http://isiknowledge.com/
Odkaz na stránkuTréning k novej verzii Web of Knowledge
Manuál
Príručka Web of Knowledge
Popis Web of Knowledge
WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

pozn.: premenované z pôvodného Web of Science
(Thomson Reuters)

Retrospektíva: Od roku 1985
Bibliografická citačná databáza

http://isiknowledge.com/
Odkaz na stránkuWOS- návod v českom jazyku

Tréning k novej verzii Web of Knowledge
časť Training & Support, návod v češtine
Manuál WOS
Manuál WOK
Príručka Web of Knowledge
Leták Web of Science
Wiley Online Library

(John Wiley & Sons)

Retrospektíva: od 1973
Multiodborová plnotextová databáza

http://www3.interscience.wiley.com
Odkaz na stránkuTutoriály
Užívateľská príručka
Brožúra k projektu NISPEZ
Wiley Online Library - E-BOOKS

(John Wiley & Sons)

Retrospektíva: od 1973
Odborná faktografická licencovaná databáza

http://www3.interscience.wiley.com
Odkaz na stránku
Prístup cez katalóg knižnice
Tutoriály
Užívateľská príručka
Brožúra k projektu NISPEZ
Návod ako sťahovať e-book z databázy Wiley

 

Sprístupnenie elektronických informačných zdrojov podľa platných prístupových práv a licenčných podmienok.

ÚK SAV poskytuje svojim používateľom (držiteľ aktívneho knižničného pasu) prístup k aktuálne licencovaným digitálnym zdrojom – elektronickým časopisom, knihám, encyklopédiám a pod. prostredníctvom HAN – vzdialeného prístupu.

Podmienky využívania vzdialeného prístupu do EIZ a súvisiacich e-služieb (HAN, meta-vyhľadávač) podľa licenčných podmienok vydavateľov a distribútorov EIZ

– túto službu môžu využívať len oprávnení používatelia, t.j. meno používateľa a heslo je neprenosné
– dokumenty a informácie získané z aktuálne prístupných EIZ SAV možno využívať len na študijné a vedecké účely a pre vlastnú potrebu, nie je možné využívanie takto získaných informácií na komerčné účely,
– nie je dovolené sťahovať a kopírovať celé tituly a čísla časopisov dostupných v EIZ, takisto ako nadmerné množstvo dokumentov (napr. desiatky článkov), použitie mechanizovaného kopírovania dát (napr.: download manager, alebo nejaký robot) je úplne vylúčené
– využívanie informácií získaných z dostupných EIZ sa riadi všeobecne platnými zásadami vedeckého publikovania a rešpektovania autorských práv, t.j. je nevyhnutné dodržiavať zásady citovania a uvádzania použitej literatúry (napr.: v meta-vyhľadávači dostupný portál http://www.citace.com/)
EIZ sú databázy odborných informácií, chránených autorským právom. Ich sprístupňovanie je možné na základe prístupových licencií zakúpených u vydavateľa EIZ, ktorý je držiteľom ekonomických práv vyplývajúcich zo zákona č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon), medzinárodných zmlúv o ochrane práv duševného vlastníctva, ktorými je SR viazaná ako aj z predpisov EÚ v tejto oblasti.
Sprístupňovanie databáz verejnosti.