Nová databáza: Gale

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 09.04.2018 - 31.12.2018
V čase: Celodenná / Neurčená

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE .
Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:
– AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické
a vedecké knižnice,
– GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
– Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber
titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

tu je link : http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/2018/04/09/gale-cengage/