Nová databáza: ARCANUM Digitheca

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 05.02.2018 - 31.01.2019
V čase: Celodenná / Neurčená

Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh a iné.